Benefit pre zamestnancov - online videá SM Systém

Sedavé zamestnanie a nedostatok pohybu je rizikovým faktorom pre vznik ochorenia medzistavcovej platničky (hernia disku). Pri hernii dochádza k vysunutiu jadra platničky cez obal. Platnička začne tlačiť na nervové korene alebo priamo na miechu, čo spôsobuje silnú bolesť. Hernia môže vzniknúť náhle pri zdvíhaní ťažkých predmetov, alebo postupne, dlhodobo pôsobením negatívnych pohybových stereotypov. Základom liečby je aktivácia šikmých brušných svalov a relaxácia chrbta.

SM Systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkciu vnútorných orgánov. Jeho autorom je renomovaný český lekár Richard Smíšek. SM Systém prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Na základe trojročného výskumu SM Systému ho v Nemecku preplácajú viaceré súkromné poisťovne. Jeho obľuba vo firemnom sektore narastá, pretože cvičenie SM Systému dokáže veľmi efektívne riešiť, a čo je najdôležitejšie, tak aj predchádzať problémom, ktoré vyplývajú zo sedavého spôsobu života.

SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality. Za základný prirodzený pohybový prejav človeka považuje chôdzu. Na jej podrobnej analýze je založený systém cvikov v rámci SM Systému.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Tento efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh.

Metóda je založená na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení. Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí pomôžu cvičenie sa správne naučiť. Na základe skúseností nadobudnutých pri komunikácii so spoločnosťami bol vytvorený program pre zamestnancov, ktorým pracovná náplň nedovoľuje dostatočný a plnohodnotný pohyb.

Program je jednoduchý a efektívny: každý zamestnanec, ktorý má o program záujem, získa unikátne prístupové heslá, pomocou ktorých sa pripojí na web a kedykoľvek a odkiaľkoľvek môže sledovať inštruktážne videá a podľa nich cvičiť.

Videá sa skladajú z týchto častí: Dýchanie (ukážka cviku spolu popisom kedy je nádych a výdych), Popis (ukážka cviku spolu s popisom správneho prevedenia), Vysvetlenie (ukážka cviku spolu s vysvetlením správneho prevedenia). Pri náročnejších cvikoch sú zobrazené aj časté chyby.

 

Hlavné výhody

  • Cvičenie nenarúša pracovný výkon zamestnanca, pretože videá môže sledovať v pohodlí domova
  • Cvičenie preventívne pôsobí na celý pohybový aparát a výrazne tak znižuje riziko poškodenia pohybového systému a následné vypadnutie zamestnanca z pracovného procesu
  • Moderná forma starostlivosti o zamestnancov
  • Nízke náklady pre zamestnávateľa (možnosť využitia sociálneho fondu)

Čo môžete pre svojich zamestnancov získať?

  • Prístup k online videám – 11 základných cvikov SM systému
  • Predvedenie cvikov autorom videí priamo vo Vašej spoločnosti
  • Individuálne tréningy pre zamestnancov v priestoroch Vašej spoločnosti
  • Skupinové tréningy pre zamestnancov v priestoroch Vašej spoločnosti

 

Spoločnosť JOBIZ s.r.o., prevádzkovateľ HRportal.sk, je exkluzívnym predajcom online videí SM Systém pre firemný sektor.

V prípade záujmu o tento produkt nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Tu si môžete pozrieť jeden z online cvikov: