Chcem tlačiť diskrétne výplatné pásky

Pokiaľ nechcete výplatné pásky prácne baliť do poštových obálok a na obálky písať mená zamestnancov, je možné využiť jeden zo spôsobov tlače diskrétnych výplatných pások. Existujú dva technologicky odlišné spôsoby.

Prvým spôsobom je tlač ihličkovou tlačiarňou na špeciálne prepisovateľné 3-vrstvové diskrétne obálky. Prvá strana zostáva pre potreby mzdovej učtárne. Na druhej strane sú viditeľné len údaje z hlavičky výplatnej pásky (meno zamestnanca, kalendárny mesiac, stredisko,…). Druhá strana zlepená s treťou stranou sa odovzdáva zamestnancovi. Zamestnanec uvidí svoju výplatnú pásku až po odtrhnutí perforovaných okrajov na spodnom liste obálky.

 

Diskrétna výplatná páska - HRportal.sk

Diskrétne výplatné pásky

Pri tomto spôsobe potrebujete:

  • Nastaviť tlač diskrétnych pások vo svojom softvéri
  • Ihličkovú tlačiareň
  • Diskrétne obálky

Výhody:

  • Lacnejšie riešenie

Nevýhody:

  • Zložitejšie nastavenie SW a ihličkovej tlačiarne
  • Pomalšia a pomerne hlučná tlač
  • Slabšia čitateľnosť pásky pre zamestnanca (číta tretiu kópiu)

 

 

Druhým, modernejším spôsobom je tlač bežnou laserovou tlačiarňou na špeciálne formuláre a ich následné lepenie zariadením na to určeným.

 

Formulár A4 - výplatná páska

Formulár – diskrétna výplatná páska

Pri tomto spôsobe potrebujete:

 Výhody:

  • lepšia čitateľnosť výplatných pások pre zamestnanca (tlač je priamo na formulár Vašou bežnou laserovou tlačiarňou)
  • rýchlejšia a tichšia tlač
  • zvyčajne jednoduchšie nastavenie na strane mzdového SW

Nevýhody:

Viac informácií o zariadeniach a formulároch nájdete v časti Produkty.

V prípade záujmu o zariadenia na tlakové lepenie formulárov, diskrétne obálky, alebo formuláre, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.