Hľadám softvér pre spracovanie miezd, personalistiky a riadenie ľudských zdrojov

Výber vhodného softvéru pre spracovanie miezd závisí od viacerých faktorov. Na trhu je niekoľko dodávateľov softvérov, ktoré sú technologicky a funkčne odlišné. Pri výbere vhodného softvéru netreba zabúdať ani na služby so softvérom spojené (legislatívny update, poradenstvo, možnosť individuálnych úprav,…).

Na úvod je potrebné si zvážiť, či mi postačuje jednoduchý softvér pre spracovanie miezd a personalistiky, alebo v budúcnosti zvažujem používať aj rôzne nadstavbové moduly, ako sú moduly pre vzdelávanie zamestnancov, tvorbu organizačnej štruktúry, hodnotenie zamestnancov a pod. Tiež je vhodné zvážiť, či budem potrebovať aj dochádzkový systém a či chcem mať výstup z dochádzkového systému elektronicky prepojený priamo na mzdy. Nezanedbateľnou podmienkou pri výbere vhodného mzdového systému je aj náročnosť spracovania miezd, ako sú napr. externé vstupy, prípadne spracovanie miezd vyslaných zamestnancov do zahraničia a pod.
Druhou oblasťou je miesto inštalácie softvéru. Existujú softvéry, ktoré si nainštalujete na svoj počítač, do svojej firemnej siete. Na prevádzku takéhoto riešenia často potrebujete participáciu svojho IT kolegu, toto riešenie si môže vyžadovať dodatočné finančné náklady spojené so zaobstaraním vhodného hardvéru, prípadne dodatočného softvérového vybavenia, ako je napríklad licencovaný databázový server. Opačným riešením je tzv. cloudové riešenie, softvér neinštalujete na svoje PC, je nainštalovaný na prenajatom serveri a Vy k nemu pristupujete prostredníctvom internetu. Aj tu existuje niekoľko variant, ktoré majú svoje pre a proti.
Ako ale zistiť ktoré riešenie bude pre Vás najvhodnejšie? Aj pri softvéroch platí, že to lacnejšie riešenie nemusí byť pre moje potreby horšie a môže mi postačovať. A naopak, to drahšie riešenie automaticky neznamená že bude lepšie. Neváhajte s nami svoje potreby bezplatne konzultovať a my Vám ponúknem hneď niekoľko vhodných možností pre Vás. Najlepšie riešenie si už môžete vybrať Vy, alebo s našou pomocou.

Ako Vám vieme pomôcť?

  • Na základe úvodnej analýzy Vám navrhneme možných dodávateľov vhodných pre Vaše potreby
  • Zabezpečíme prezentáciu viacerých produktov od rôznych dodávateľov
  • Vyhodnotíme ponuky jednotlivých dodávateľov tak, aby boli porovnateľné, upozorníme na rozdiely a možné riziká
  • Poradíme Vám na čo nezabudnúť pri vyjednávaní podmienok s dodávateľom
  • Mám záujem o bezplatnú konzultáciu.