Hľadám dochádzkový systém, prístupový systém, stravovací systém

Elektronická kontrola dochádzky zamestnancov a umožnenie riadeného prístupu zamestnancov do jednotlivých objektov spoločnosti je dnes nevyhnutnou súčasťou modernej firmy. Sú však spoločnosti, kde zamestnanec používa jednu kartu (prívesok na kľúče, prípadne iný identifikátor) na označenie dochádzky, druhú kartu použije pri vstupe na parkovisko, tretiu kartu použije pri výdaji stravy.  Na trhu je niekoľko typov elektronických identifikátorov, ktoré nie sú kompatibilné, preto treba už pri prvom nákupe takýchto zariadení špecifikovať potreby spoločnosti do budúcnosti. Často sa stáva, že pri stavbe budovy investor nechá namontovať do priestorov jednoduchý prístupový systém, ktorý zabezpečí riadený vstup osôb do budovy. Problém nastane vtedy, ak budete chcieť dáta využiť aj pre elektronické spracovanie dochádzky zamestnancov. Vo väčšine prípadov jednoduché prístupové zariadenia nie sú vhodné pre presnú evidenciu dochádzky, je nutný nákup ďalších zariadení. Tieto zariadenia sa môžu navyše predražiť v prípade, ak budete chcieť použiť tú istú kartu ako pre prístupový systém.

Pri obstaraní dochádzkového systému je nutné podrobne špecifikovať požiadavky na spracovanie dochádzky. Jednou oblasťou sú samotné zariadenia (snímače), ktoré musia umožniť špecifikovať rôzne typy prerušení pracovnej doby a ponúknuť zamestnancovi jednoduchú obsluhu. Druhou, nemenej dôležitou súčasťou je softvérové vybavenie, teda softvér, ktorý umožní korigovať a odsúhlasiť dochádzku zamestnancom. Softvérovému vybaveniu je nutné venovať mimoriadnu pozornosť najmä v prípade, ak máte viaczmennú prevádzku, nepretržitú prevádzku, vzdialené pracoviská, veľa odsúhlasovateľov dochádzky, požadujete elektronické prepojenie so mzdovým systémom a pod. Súčasťou dochádzkového systému môžu byť rôzne funkcionality, ako napr. elektronické schvaľovanie neprítomností zamestnancom, webový prehľad dochádzky pre zamestnancov, výpočet nároku na stravné lístky, prípadne agenda cestovných príkazov.

Stravovací systém je vhodný pre spoločnosti, ktoré zabezpečujú stravu pre svojich zamestnancov. Existuje tzv. objednávkový systém, teda zamestnanci majú k dispozícii na výber napr. 3 jedlá a deň vopred si konkrétne jedlo elektronicky objednajú. Pri výbere stravy im kuchár vydá konkrétne jedlo. Bezobjednávkový systém umožňuje zamestnancovi vybrať si z ponuky jedál a „zaplatiť“ za jedlo svojou kartou. Stravovací systém vyhodnotí cenu jedla, príspevok zamestnávateľa (vrátane nároku), príspevok zamestnanca a pripraví dáta pre zrážku zo mzdy zamestnancovi za odobratú stravu.

Ako Vám vieme pomôcť?

  • Na základe úvodnej analýzy Vám navrhneme možných dodávateľov vhodných pre Vaše potreby
  • Zabezpečíme prezentáciu viacerých produktov od rôznych dodávateľov
  • Vyhodnotíme ponuky jednotlivých dodávateľov tak, aby boli porovnateľné, upozorníme na rozdiely a možné riziká
  • Poradíme Vám na čo nezabudnúť pri vyjednávaní podmienok s dodávateľom

Mám záujem o bezplatnú konzultáciu.