Hľadám dodávateľa pre externé spracovanie miezd a personalistiky (outsourcing)

Je výhodnejšie spracovanie miezd externou formou, alebo vo vlastnej réžii? Na túto tému existujú rôzne názory, vo všeobecnosti však platí, že externé spracovanie miezd (outsourcing miezd) je výhodnejšie pri optimálnom nastavení procesov a ceny služby. Nemalú úlohu zohráva aj rozsah služieb, ktoré presuniete na externého spracovateľa, najmä v oblasti personalistiky. Výhodou je aj presunutie nákladov na potrebné softvérové a hardvérové vybavenie na dodávateľa služby.

Nastavenie procesov je rovnako dôležité na strane zákazníka, aj na strane spracovateľa. Zodpovednosť za vstupné údaje, ako sú personálne údaje, údaje o dochádzke zamestnancov, zložky mzdy (odmeny, zrážky a pod.) je vždy na strane zákazníka. Neskoré dodanie týchto dát, ich korekcie po stanovenom termíne zbytočne predražujú službu externého spracovania miezd.

Na trhu sú spoločnosti, ktoré poskytujú aj externé spracovanie personalistiky (outsourcing personalistiky). Je možné si dohodnúť pravidelné návštevy personalistu a vybavenie stránok (požiadaviek) od zamestnancov či už osobne, prípadne vzdialene elektronicky. Pri korektne nastavenej spolupráci dokáže spracovateľ plne zastrešiť potreby spoločnosti v oblasti personalistiky a miezd, čím vzniká priestor personálnym manažérom venovať sa rozvoju zamestnancov a ich motivácii v prospech cieľov spoločnosti.

K externému spracovaniu miezd už pristúpili na Slovensku rôzne spoločnosti s rôznym počtom zamestnancov, od najmenších až po spoločnosti s niekoľkotisíc zamestnancami. Mnohé sú s týmto spôsobom maximálne spokojné, sú však spoločnosti, ktoré sa vrátili k spracovaniu miezd vo svojej réžii. Aké mali na to dôvody? Aj na tieto otázky Vám radi zodpovieme.

Ako Vám vieme pomôcť?

  • Na základe úvodnej analýzy Vám navrhneme nastavenie procesu externého spracovania miezd a personalistiky
  • Vypracujeme cenovú ponuku a zabezpečme prezentáciu procesu spracovania agendy
  • Zabezpečíme Vám komplexný outsourcing miezd a personalistiky či už vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom partnerov
  • V prípade záujmu vyhodnotíme ponuky jednotlivých dodávateľov tak, aby boli porovnateľné, upozorníme na rozdiely a možné riziká
  • Poradíme Vám na čo nezabudnúť pri vyjednávaní podmienok s dodávateľom

Mám záujem o bezplatnú konzultáciu.