feb04
0

24 hodinový personálny asistent

Produkty Zdielať tento príspevok

Spoločnosť HOUR, spol. s r. o. Žilina má za sebou prvé implementácie komplexného nadstavbového riešenia systému HUMAN pod názvom 24 hodinový personálny asistent. Tvorí ho systém eHuman spolu s multifunkčným personálnym kioskom. Toto riešenie umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k rôznym informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov.

HOUR Kiosk Standard

Kiosk Standard

Aktuálne sú na kiosku dostupné tieto funkcionality:

1. Požiadavka pre HR

Požiadavka pre HR je jednoduchý formulár, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec poslať akúkoľvek požiadavku na personálne oddelenie. Informáciu o jej priradení zodpovednému zamestnancovi, alebo o jej vybavení dostane prostredníctvom e-mailu či SMS správy.

2. Distribúcia výplatných pások

Distribúcia výplatných pások umožňuje zamestnancom prístup k PDF verzii výplatných pások, ktoré si môžu prezrieť, uložiť, poslať na e-mail alebo vytlačiť. K dispozícii sú popri aktuálnej výplatnej páske aj všetky pásky minulých období.

3. Výsledky pre bonus

Funkcionalita predstavuje priebežné sledovanie ukazovateľov ovplyvňujúcich mzdový bonus zamestnancov. Sprístupňuje informácie o stanovených ukazovateľoch alebo cieľoch pre spoločnosť, oddelenie či jednotlivca. Okrem stanovenej cieľovej hodnoty, po pripojení na externý systém (napr. riadenie výroby) alebo na základe iného spôsobu aktualizácie údajov, poskytuje informácie o aktuálnej hodnote ukazovateľov, percentuálnom plnení a nároku na mzdový bonus.

4. Zisťovanie záujmov zamestnancov

Zisťovanie záujmov, postojov a názorov zamestnancov umožňuje vytvoriť ľubovoľný počet ankiet s ľubovoľným počtom a typom otázok. Informácie o počte zapojených respondentov, ako aj priebežné a celkové výsledky, sú dostupné aj v grafickej forme.

HOUR Kiosk Fusion

Kiosk Fusion

Systém eHuman je dostupný v prostredí internetového prehliadača, vďaka čomu nevyžaduje dodatočnú inštaláciu na pracovnej  stanici používateľa, ktorým môže byť každý zamestnanec spoločnosti.

eHuman je modulárny systém, užívatelia majú k dispozícii moduly:

eInformačný server

eSchvaľovanie neprítomností

eCestovné príkazy

eZadávanie dochádzky

eVzdelávanie

ePersonalistika

Spoločnosť JOBIZ s.r.o., prevádzkovateľ HRportal.sk, je oficiálnym predajcom produktov spoločnosti HOUR. V prípade, že máte záujem o bližšie predstavenie produktu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

V tomto článku sú použité informácie zo stránok www.hour.sk a www.personalnyasistent.sk.

About the Author

Comments are closed.