jan02
0

Minimálna mzda v roku 2019

Legislatíva

Nariadením vlády SR č. 300/2018 sa s platnosťou od 1. januára 2019 ustanovuje: suma mesačnej minimálnej mzdy vo výške 520,00 eur; suma hodinovej minimálnej mzdy vo výške 2,989 eura. Zvýšenie oproti minimálnej mzde platnej v

Read more

jan16
0

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016

Legislatíva

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (častejšie používané ročné zúčtovanie dane) je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).  Súvisí s

Read more

dec12
0

Minimálna mzda v roku 2017

Legislatíva

Článok je prevzatý z www.humanet.sk so súhlasom autora.   Nariadením vlády SR č. 280/2016 sa s platnosťou od 1. januára 2017 ustanovuje nová výška minimálnej mzdy. minimálna mesačná mzda 435 € minimálna hodinová mzda 2,5000 € Zákon č.

Read more