apr29
0

Počas rodičovskej dovolenky si môžete privyrobiť

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Ak si chce žena, ktorej zamestnávateľ poskytuje rodičovskú dovolenku, privyrobiť napr. prácou na dohodu, takáto práca jej výšku materského pri ďalšom dieťati negatívne neovplyvní. V určitých prípadoch jej naopak môže materské zvýšiť. Upozorňujeme však, že ak by žena ukončila rodičovskú dovolenku a vrátila sa späť do pôvodného zamestnania napr. na skrátený úväzok, takáto práca by ďalšie materské mohla negatívne ovplyvniť, pretože materské sa jej v zásade vypočítava z aktuálneho hrubého príjmu.

Všeobecne platí, že nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom a existenciou nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie rodičovskej dovolenky zamestnankyne. Ak žena-zamestnankyňa poberá materské, následne čerpá rodičovskú dovolenku a opäť požiada o materské pri ďalšom dieťati, nárok naň jej automaticky vzniká. Materské pri druhom dieťati je spravidla v rovnakej výške ako pri prvom dieťati.

Zdroj: www.socpoist.sk

About the Author

Comments are closed.