apr16
0

Práceneschopnosť počas rizikového tehotenstva

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce matky v zamestnaneckom pomere, že ak sú z dôvodu rizikového tehotenstva uznané za dočasne práceneschopné, majú rovnaké nároky na sociálne dávky ako pri „klasickej“ práceneschopnosti.

Takejto budúcej matke, ktorá je zamestnancom, trvá nárok na dávku nemocenské až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak však jej PN trvá aj v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a ak poistenkyni vznikol nárok na materské, zaniká jej nárok na výplatu nemocenskej dávky od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a začína poberať nemocenskú dávku materské, ktorá je vyššia ako dávka nemocenské.

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba, ak splnia všetky podmienky, majú aj v prípade rizikovej gravidity nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Nárok na náhradu príjmu, ako aj nárok na nemocenské, si poistenkyňa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré vystaví práceneschopnej žene ošetrujúci lekár alebo gynekológ.

Zdroj: www.socpoist.sk

About the Author

Comments are closed.