feb04
0

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby

Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a v záujme zníženia ich administratívnej záťaže pripravila od januára 2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP). Namiesto doterajších tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme majú zamestnávatelia možnosť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Začiatok povinnosti elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia bude závisieť od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

  • od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej alebo papierovej podobe pre všetkých zamestnávateľov (pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31. decembra 2016),
  • od 1. júla 2016 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20,
  • od 1. januára 2017 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

Zamestnávatelia bez nutnosti osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne a potreby následne zasielať dokumenty v papierovej forme získajú viaceré benefity, najmä okamžitý prehľad a kontrolu zaslaných dokumentov, ako aj históriu zaslaných dokumentov s možnosťou vytlačiť si ich pre evidenčné účely. Vytlačené dokumenty obsahujú okrem dátumu prijatia do Sociálnej poisťovne aj elektronický ochranný kód (EOK), ktorý zaručuje jednoznačnosť a pravosť zaslaného dokumentu zo strany Sociálnej poisťovne.

Zdroj: www.socpoist.sk

About the Author

Comments are closed.