feb08
0

SOFTIP HAPPY HR

Produkty Zdielať tento príspevok

So zaujímavou novinkou v produktovom portfóliu prišla na trh spoločnosť SOFTIP. Webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR je podľa výrobcu škálovateľná, otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Okrem slovenčiny dokáže pracovať aj v nemeckej a anglickej mutácii. Medzi jej hlavné výhody patrí dostupnosť 24/7 – postačí pripojenie na internet a zariadenie s internetovým prehliadačom  (PC, Mac, tablet alebo smartphone). Všetky údaje sú šifrované a v úplnom bezpečí.

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR päť základných modulov, ktoré sú užívateľsky jednoduché, no napriek tomu ponúkajú všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci potrebujú.

Softip Happy HR

Softip Happy HR

Personálny portál sprístupňuje vybrané personálne údaje všetkým zamestnancom a manažérom spoločnosti. Prostredníctvom portálu je možné elektronicky realizovať rôzne procesy schvaľovania požiadaviek napr. žiadosť o zmenu bankového účtu, zdravotnej poisťovne, dovolenku.

Organizácia slúži na evidenciu organizačných zložiek jednej alebo viacerých spoločností až na úroveň vytvorených pracovných miest. Umožňuje zobrazenie a jednoduché modelovanie organizačnej schémy.

Hodnotenie ponúka variabilné možnosti na definovanie kritérií pre hodnotenie zamestnanca alebo kolektívu. Proces sa realizuje na hodnotiacom formulári v určených časových intervaloch s možnosťou výpočtu variabilnej zložky mzdy.

Vzdelávanie riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od plánovania, evidencie až po aktualizáciu karty zamestnanca. Umožňuje sledovanie periodicky sa opakujúcich aktivít ako sú napr. lekárske prehliadky, školenia BOZP, preškolenia obsluhy strojov a pod.

Administrácia HR zabezpečuje centralizovanú evidenciu nielen kmeňových zamestnancov, ale aj osôb, ktoré majú iný ako zamestnanecký vzťah ku spoločnosti.  Evidované údaje sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.

V tomto článku sú použité informácie a obrázok zo stránky www.softip.sk.

About the Author

Comments are closed.