feb09
0

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2015

Legislatíva Zdielať tento príspevok

V prípade, že zamestnanec spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na to, aby mohol požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015, musí podať zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie (rok) 2015.

Zamestnanec je povinný podať zamestnávateľovi žiadosť do 15. februára 2016. Do stanoveného termínu musí tiež zamestnávateľovi predložiť všetky doklady potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015, napr. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov (ak v zdaňovacom období v roku 2015 pracoval u viacerých zamestnávateľov na dohodu alebo v pracovnom pomere), doklady potrebné na dokazovanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane a pod.

About the Author

Comments are closed.