feb11
0

Zmena v odvodoch za výkon funkcií vo volebných komisiách

Legislatíva, Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Od 1.1.2016 nastala zmena v platení preddavkov na poistné z odmien vyplácaných za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie alebo referendovej komisie a sčítacieho komisára.

Podľa §5 ods.1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov „Príjmami zo závislej činnosti sú odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára“.

Podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov „Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako odmeny podľa odseku 1 písm. j)“.

Na základe uvedeného sú príjmy poskytnuté ako odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára oslobodené od dane a teda sa z nich v súlade s §10b ods.4 zákona č. 580/2004 Z. z. odvody neplatia (zdravotné ani sociálne).

About the Author

Comments are closed.