feb12
0

Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu do 2000€

Legislatíva, Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Od 1.1.2016 je od dane oslobodený príjem zamestnanca, ktorý sa poskytuje ako sociálna výpomoc z prostriedkov sociálneho fondu v úhrnnej výške najviac 2000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, z dôvodov:

  • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
  • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
  • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2000 €, do základu dane sa zahrnie len sociálna výpomoc nad túto sumu.

V nadväznosti na uvedené sa čiastka sociálnych výpomocí do 2000 € nezapočíta ani do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie.

About the Author

Comments are closed.