mar31
0

Nový číselník SK ISCO-08 pre štatistiky TREXIMA

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Na stránke spoločnosti Trexima bola zverejnená informácia, že štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola aktualizovaná vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Údaje za 1Q 2016 budú zberané už podľa tejto verzie SK ISCO-08. 

K dispozícii je aj aplikácia HISCO, ktorej úlohou je pomôcť pri správnom zatrieďovaní zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08. V prehľadnej forme poskytuje všetky informačné zdroje na jednom mieste a tým významne uľahčuje prácu používateľom, ktorí pracujú s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08.  

Zdroj: www.trexima.sk

About the Author

Comments are closed.