dec27
0

Od 1. januára 2017 ELDP len elektronicky

Sociálne a zdravotné poistenie Zdielať tento príspevok

Od 1. januára 2017 evidenčné listy dôchodkového poistenia len elektronicky

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

V evidenčných listoch dôchodkového poistenia zamestnávatelia uvádzajú údaje potrebné na účely posúdenia nároku na dôchodkovú dávku a na určenie jej sumy ich zamestnancov. Ide pritom o údaje, ktoré zamestnávatelia Sociálnej poisťovni poskytujú priebežne mesačne alebo vôbec neposkytli, prípadne poskytujú výlučne na účely nároku na dôchodkovú dávku. Evidenčné listy dôchodkového poistenia sú tak rozhodujúcimi podkladmi na rozhodovanie o dôchodkových dávkach.

Od 4. januára 2016 majú zamestnávatelia možnosť namiesto papierových formulárov posielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky a od tohto dátumu začali túto možnosť aj využívať. V súčasnosti je už 90 % evidenčných listov dôchodkového poistenia doručovaných Sociálnej poisťovni elektronicky. Od 1. júla 2016 platí povinnosť elektronického doručovania evidenčných listov dôchodkového poistenia pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20 a od 1. januára 2017 aj pre zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 21 zamestnancov.

Zdroj: www.socpoist.sk

About the Author

Comments are closed.