feb06
0

Konferencia Pracovné právo 2017

Podujatia Zdielať tento príspevok

Spoločnosť EU Generation pripravila ďalší ročník konferencie Pracovné právo 2017 … za hranice bežných problémov. 

Termín a miesto:

utorok, 4. apríla 2017, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Program:

  • Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vysielaní zamestnancov do krajín Európskej únie a krajín Európskeho hodpodárskeho priestoru – prvé skúsenosti z novej právnej úpravy v podnikateľskej praxi.
  • Pracovné právo v aplikačnej praxi, aktuálne otázky.
  • Skončenie pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru v najnovšej judikatúre NS SR.
  • Legislatívne aktuality pre potreby zamestnávateľa / HR profesionála.
  • Problematika cezhraničných zamestnancov v praxi.
  • Ako sa menia pracovné vzťahy v „zdieľanom“ a „prepojenom“ prostredí: je naše pracovné právo pripravené?
  • Vybrané otázky z právnej praxe spojené so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.
  • Nové Nariadenie o ochrane osobných údajov – čo nás čaká a neminie.

Prednášajúci:

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Ing. Róbert Bulla, PhD., hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

JUDr. Mária Šramková, emeritný sudca, Najvyšší súd SR, Bratislava

PhDr. Ľubica Dumitrescu, Director | Tax, Deloitte Tax k.s., Bratislava

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing, Bratislava

Mgr. Andrej Guba, LL.M., advokát, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava

Mgr. Katarína Matulníková, advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

 

Cena konferencie:

240,– EUR bez DPH pri registrácii do 28. 2. 2017

260,– EUR bez DPH pri registrácii po 28. 2. 2017

Kompletný program ako aj možnosti registrácie nájdete na webovej stránke www.eugeneration.com.

 

About the Author

Comments are closed.