jan22
0

Konferencia Pracovné právo 2018

Podujatia Zdielať tento príspevok

Spoločnosť EU Generation pripravila ďalší ročník konferencie Pracovné právo 2018 … za hranice bežných problémov. 

Termín a miesto:

utorok, 10. apríla 2018, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Program:

  • Pracovné právo 2018 v aktuálnej rozhodovacej činnosti európskych súdov a novela Zákonníka práce
  • Pracovné právo z pohľadu inšpekcie práce – praktické príklady vybraných tém
  • Individuálne pracovnoprávne spory po rekodifikácii civilného procesu s poukázaním na aplikačnú prax
  • Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov – ako sme na tom dnes a čo nás ešte čaká
  • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zdaňovanie dopravy do zamestnania a iné)
  • Zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení
  • Využitie elektronickej formy komunikácie v pracovnoprávnom procese
  • Ako rozšifrovať GDPR v ľudských zdrojoch: výzva a príležitosť pre zamestnávateľa a jeho HR tím
  • Porušenie liečebného režimu zo strany zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti
  • Práva a povinnosti zamestnanca v korelácii s právami a povinnosťami zamestnávateľa v príkladoch z praxe a judikatúre

Prednášajúci:

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Ing. Róbert Bulla, PhD., hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

JUDr. Soňa Mesiarkinová, predsedníčka senátu, Najvyšší súd SR, Bratislava

PhDr. Ľubica Dumitrescu, Director | Tax, Deloitte Tax k.s., Bratislava

Mgr. Rastislav Pavlík, autorizovaný školiteľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing, Bratislava

Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava

JUDr. Peter Devínsky , LL.M., advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., Bratislava

 

Cena konferencie:

240,– EUR bez DPH pri registrácii do 28. 2. 2018

260,– EUR bez DPH pri registrácii po 28. 2. 2018

Kompletný program ako aj možnosti registrácie nájdete na webovej stránke www.eugeneration.com.

About the Author

Comments are closed.