jan16
0

Konferencia Pracovné právo 2019

Podujatia Zdielať tento príspevok

Spoločnosť EU Generation pripravila ďalší ročník konferencie Pracovné právo 2019 … za hranice bežných problémov. 

Termín a miesto: utorok, 9. apríla 2019, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Program:

  • Výpoveď zo strany zamestnávateľa v novej judikatúre európskych a národných súdov. Monitorovanie zamestnancov na pracovisku.
  • Pracovné právo z pohľadu inšpekcie práce – praktické príklady vybraných tém.
  • Future of Work – sme pripravení na fundamentálne zmeny v pracovnom práve? Ako nezostať vo svete včerajška.
  • Štrajk – legálny, nelegálny, divoký a možnosti ochrany zamestnávateľa pred nezákonným štrajkom.
  • Individuálne pracovnoprávne spory dva roky po rekodifikácii a ich dopad v praxi na zamestnávateľa.
  • Všetko, čo potrebujete vedieť o zamestnávaní cudzincov, prenájme a mobilite pracovnej sily.
  • Sú odbory úhlavným priateľom zamestnávateľa? Moderné odbory ako odbory 21. storočia.

Prednášajúci:

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Ing. Róbert Bulla, PhD., hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing, Bratislava

Mgr. Andrej Guba, LL.M., vedúci advokát, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava

JUDr. Andrej Stachovič, sudca, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

PhDr. Ľubica Dumitrescu, Partner | Tax, Deloitte Tax k.s., Bratislava

Ing. Juraj Borgula, dlhoročný viceprezident a hlavný vyjednávač, Zväz strojárskeho priemyslu SR

Zoroslav Smolinský, predseda odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen

Cena konferencie:

240,– EUR bez DPH pri registrácii do 28. 2. 2019

260,– EUR bez DPH pri registrácii po 28. 2. 2019

Kompletný program ako aj možnosti registrácie nájdete na webovej stránke www.eugeneration.com.

About the Author

Comments are closed.