mar14
0

Konferencia Pracovné právo 2016

Podujatia Zdielať tento príspevok

Spoločnosť EU Generation pripravila ďalší ročník konferencie:

Pracovné právo 2016 … rozhodujúce detaily

streda, 13. apríla 2016, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

 

Témy:

Inšpirácia rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ pre slovenskú pracovnoprávnu prax a legislatívu

Štátny dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov

Právo zamestnávateľa chrániť svoje oprávnené záujmy verzus právo zamestnancov na ochranu súkromia

Najčastejšie problémy a chyby pri vysielaní zamestnancov do zahraničia a praktické skúsenosti s ekonomickým zamestnávaním cudzincov na Slovensku

Zmeny v daňovej legislatíve týkajúce sa zamestnancov od roku 2016

Vysielanie zamestnancov z pohľadu inšpekcie práce

Praktické problémy zastupovania zamestnancov a zamestnávateľa v pracovných vzťahoch. Keď právo prehlbuje nedôveru a prekáža korektnej komunikácii alebo kedy dosiahne slovenské pracovné právo „vek rozumu“?

Pracovnoprávne následky straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon dohodnutého druhu práce

Prednášajúci:

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Ing. Róbert Bulla, PhD., hlavný inšpektor práce, Inšpektorát práce Nitra

Mgr. Kristína Ňaňková, advokátka, PETERKA & PARTNERS, advokátska kancelária, Bratislava

JUDr. Peter Devínsky, advokát, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., Bratislava

PhDr. Ľubica Dumitrescu, Director | Tax, Deloitte Tax k.s., Bratislava

Mgr. Miroslava Skičková, riaditeľka odboru riadenia inšpekcie práce, Národný išpektorát práce Košice

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner TaylorWessing, Bratislava

Mgr. Andrej Guba, LL.M., advokát, SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava

 

Cena konferencie:

240,– EUR pri registrácii do 29. 2. 2016

260,– EUR pri registrácii po 29. 2. 2016

 

Kompletný program ako aj možnosti registrácie nájdete na webovej stránke http://www.eugeneration.com

About the Author

Comments are closed.