jan15
0

Minimálna mzda od 1.1.2016

Legislatíva Zdielať tento príspevok

Suma minimálnej mzdy sa od 1.1.2016 ustanovuje nariadením vlády SR na 405,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v prvom stupni náročnosti a 2,328 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.
Mesačná minimálna mzda od 1. 1. 2016 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa určí ako násobok mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy. Vypočítaná suma sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
Hodinová minimálna mzda od 1.1.2016 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa určí ako násobok hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy. Vypočítaná suma za zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Je povinný zhodnotiť každé pracovné miesto a priradiť mu stupeň náročnosti na základe charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Stupeň náročnosti pracovného miesta 1 – Koeficient minimálnej mzdy 1

Stupeň náročnosti pracovného miesta 2 – Koeficient minimálnej mzdy 1,2

Stupeň náročnosti pracovného miesta 3 – Koeficient minimálnej mzdy 1,4

Stupeň náročnosti pracovného miesta 4 – Koeficient minimálnej mzdy 1,6

Stupeň náročnosti pracovného miesta 5 – Koeficient minimálnej mzdy 1,8

Stupeň náročnosti pracovného miesta 6 – Koeficient minimálnej mzdy 2

About the Author

Comments are closed.